Obecní úřad Vyšehořovice, Vyšehořovice 23, 250 87  Mochov
tel.: 326 992 453, e-mail:
vysehorovice@centrum.cz

 

   
 Důležité informace a aktuality

Informace o přerušení dodávky elektřiny
20.5.2016 Vyšehořovice – celá obec a Kozovazy – celá obec
7:30 - 10:30 hodin

30.5.2016 Vyšehořovice – celá obec a Kozovazy – celá obec
7:30 - 10:30 hodin

Informace MVČR
Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu


Informace  - prodloužení autobusové linky č. 343
Linka bude prodloužena z obce Vyšehořovice do ZŠ v Nehvizdech a zpět od 1. září 2016.

Informace - Cestování s dětmi do zahraničí
informace MVČR podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

Informace
V roce 2016 se opět otevírá skládka bioodpadu (ětve ze stromů a keřů, posekaná tráva a listí).  Skládka je umístěna na příjezdové komunikaci k Čistírně odpadních vod.  Otevřeno je každou sobotu od 14 – 16 hodin mimo tyto hodiny je možné se dohodnout na Obecním úřadě.

Konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Vyšehořovice, příspěvkové organizace.

Oznámení Mateřské školy Vyšehořovice

Zápis do mateřské školy se bude konat v úterý 26. dubna 2016
od 14,00 do 17,00 hod.
Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte s sebou!


Informace o ceně vodného a stočného na rok 2016

Obec Vyšehořovice oznamuje, že pro rok 2016 zůstávají ceny vodného a stočného stejné jako v roce 2015,  tj. 1m3 vody 25,-Kč - odečty vodoměrů duben a říjen,  a cena stočného je 700,-Kč na rok  na jednu osobu žijící v domě. Ceny jsou včetně DPH.

Oznámení o dopravním omezení v obci Kozovazy,
a to od 26.11.2015 do června 2016 bude uzavřena komunikace v obci z důvodu výstavby kanalizace.
Autobusy budou mít průjezd povolen.

Informace k výměně průkazů osob se zdravotním postižením
Na základě změn vyplývajících z účinnosti zákona č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob se zdravotním postižením. Tato výměna však byla zahájena ode dne 1.4.2015 a potrvá do 31.12.2015.

MUDr. Lukáš Fuka - Ordinace praktického lékaře pro dospělé
informace o ordinačních hodinách v příloze
nám. 5.května 2, Čelákovice
Na Dolejšku 286, Mochov
Tel.: 773 062 279

Poplatky za hřbitov
Nařízení obce č. 1/2012 ze dne 13.12.2012, kterým se stanovují ceny za pronájem hřbitovních míst a hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa

Místní poplatky rok 2015

Výpis z obecně závazné vyhlášky obce Vyšehořovice
číslo účtu : 246873880/0300
variabilní symbol č.p. domu, zpráva pro příjemce Příjmení uživatele

Poplatek ze psů 100,- Kč za prvního psa
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
* splatnost poplatku do 31.3.2015

Poplatek za svoz TKO 750,- Kč/ rok za osobu trvale hlášenou k pobytu
750,-Kč/ rok za cizího státního příslušníka s trvalým nebo přechodným pobytem v obci, 750,- Kč/rok za rekreační objekt
* splatnost poplatku do 31.3.2015


Poplatek - kanalizaze 700,- Kč/rok za osobu žijící v domě
1 750,- Kč/rok za rekreační objekt

* splatnost poplatku do 28.2.2015 nebo dle smlouvy vícekrát ročně

Poplatek – vodné 25,- Kč /m3 + 200 Kč / pololetní paušál za vodoměr
* splatnost poplatku – dle vystavené faktury

Ostatní místní poplatky dle vyhlášky v příloze.

Nařízení obce č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.


Nové číslo účtu obce Vyšehořovice
246 873 880 / 0300 ČSOB


Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz

DO JAKÉHO KONTEJNERU JAKÝ ODPAD PATŘÍ?

 

 Doporučení


 Najděte si práci s Jooble

 

 


Občanské sdružení
"Přátelé vyšehořovické tvrze"

http://www.vysehorovickatvrz.cz/
 

 

Výstavba ČOV
ve fotografii

thn00006.jpg

 

ÚZEMNÍ PLÁN obce Vyšehořovice

 

Obec Vyšehořovice se připojila k aktivitě proti výstavbě paroplynové elektrárny v obci Mochov

Středočeský kraj nesouhlasí s se stavbou paroplynové elektrárny v Mochově:
http://www.kr-stredocesky.cz
 

Reportáže o obci:
21.12.2012:
Fénix ve světě památek
Příběh vyšehořovické tvrzehttp://www.rozhlas.cz/leonardo/historie
/_zprava/1148713
 

1.5.2011:
Reportáž z podpisu memoranda STAROSTOVÉ PROTI ELEKTRÁRNĚ

 


http://www.venkovskatrznice.eu/

Obec je součástí regionu Pošembeří

2011: Obec Vyšehořovice se stala partnerem TJ Sokol Vyšehořovice pro získání dotace na vybudování zavlažovacího systému fotbalového hřiště ve 4 výzvě.
Přejme jim úspěch a brzké vybudování.

   
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
CZECH POINT
NA VŠECH POŠTÁCH
   

JSME SMLUVNÍMI PARTNERY SPOLEČNOSTÍ PRO TŘÍDĚNÍ A SBĚR ODPADŮ:

 ASEKOL     AVE CZ    EKO KOM